Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

moonka
moonka
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiga-xvl iga-xvl
moonka
2880 c296
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
moonka
moonka
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
moonka
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatulipanowa tulipanowa
moonka
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaiga-xvl iga-xvl

February 26 2019

moonka
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viadotkliwie dotkliwie
moonka
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
moonka
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaxmartii xmartii
moonka
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmartii xmartii
moonka
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
moonka

February 18 2019

moonka
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
moonka
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
moonka

February 08 2019

moonka
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viadotkliwie dotkliwie
moonka
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viadotkliwie dotkliwie
moonka
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viadotkliwie dotkliwie

February 07 2019

moonka
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl