Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

moonka
23:34
5153 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadotkliwie dotkliwie
moonka
23:29
moonka
23:28
moonka
23:28
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie
moonka
12:20
4249 dd4d 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viadotkliwie dotkliwie

November 24 2019

moonka
12:45
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
moonka
12:37
Wycofanie się jest bardzo częstym elementem obronnym. Wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany czy nawet rozmowy. A przecież niekoniecznie trzeba się od razu umawiać na tak zwaną poważną rozmowę - to wielu przerasta. Czasem wystarczy coś powiedzieć mimochodem i zobaczyć, co się wydarzy.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viadotkliwie dotkliwie
moonka
12:36
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
moonka
12:35
7846 b91e 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viazyta zyta
moonka
12:33
3470 63a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamonstrum monstrum
moonka
12:32
7452 9eee 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
moonka
12:32
4907 9b13 500
Reposted frompampunio pampunio viapanimruk panimruk

November 11 2019

moonka
00:44
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
00:44
moonka
00:43
moonka
00:42

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

moonka
00:42
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
moonka
00:42
3553 f9f1 500
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf viapanimruk panimruk

November 02 2019

moonka
23:31
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
moonka
23:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl