Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

moonka
6585 6867
Reposted fromcouples couples viasweetnothingg sweetnothingg
moonka
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
moonka
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
moonka
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadotkliwie dotkliwie
moonka
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza

May 13 2019

moonka
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viadotkliwie dotkliwie

May 11 2019

moonka
Czy kiedyś w ogóle zapomnę, że dziś są Twoje urodziny? 
— ja. dzisiaj. od rana myśląc o tym, że wciąż pamiętam Twój numer telefonu.
Reposted fromhesiamela hesiamela viajustmine justmine
moonka
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viajustmine justmine
moonka
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. 

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajustmine justmine
moonka
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
moonka
4177 30bb
Reposted frompiepszoty piepszoty viajustmine justmine
moonka
Jak dotąd, dałem tylko jeden dowód odwagi: nie zabiłem się.
— Emil Cioran
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viajustmine justmine
moonka
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajustmine justmine

May 02 2019

8085 83ca 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajustmine justmine
moonka
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajustmine justmine

April 30 2019

moonka
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
moonka
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
moonka
Reposted fromdimer dimer viajustmine justmine

March 04 2019

moonka
moonka
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl