Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

moonka
22:24
6220 9bc6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
moonka
22:24
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai
moonka
22:24
1634 1676 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
moonka
22:23
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl

February 10 2020

moonka
00:10
6938 5545 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

February 04 2020

moonka
21:32
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
moonka
21:26
2735 a092
Reposted fromlaters laters viawishyouwerehere wishyouwerehere
moonka
21:26
6494 e312 500
Reposted fromscared scared viawishyouwerehere wishyouwerehere
moonka
00:04
4732 d26e
moonka
00:01
Dlaczego akurat ta osoba przytrafiła mi się w życiu?
A może wybrałam ją sobie i to byl jeden z najgorszych wyborów, których dokonałam?
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
moonka
00:00
3496 4199 500
Reposted fromQi Qi

February 03 2020

moonka
23:55
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
moonka
23:50
8660 26c8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
moonka
23:49
Raz na jakiś czas wszystko wraca. Wtedy popadam w szaleństwo. Czasem zastanawiam się, czy to już ostatni raz i nigdy nie przyjdzie. Czasem zastanwiam się, czy to już ostatni raz, bo wreszcie to ja wszystko zakończę. 
Reposted fromhrafn hrafn
moonka
23:49
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn

January 26 2020

moonka
23:09
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
moonka
23:09
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923
moonka
23:01
moonka
22:53
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

January 14 2020

moonka
14:21
8710 7432
Reposted fromkarahippie karahippie viazyta zyta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl