Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

23:11
1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

23:11
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

September 03 2019

moonka
02:08
moonka
02:03
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
moonka
01:51
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect viadotkliwie dotkliwie
moonka
01:50
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viatulipanowa tulipanowa
moonka
01:43
moonka
01:42
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
moonka
01:41
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
moonka
01:40
3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli

August 29 2019

moonka
23:37
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: "bądź dobrej myśli, bo po co być złej". Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
moonka
23:37
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki

August 19 2019

moonka
19:27
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa
moonka
19:09
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moonka
19:09
moonka
19:07
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile
19:06
0681 c533
Reposted fromdivi divi viadotkliwie dotkliwie
moonka
19:04
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
moonka
19:04
0954 b400 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
moonka
19:04
3135 d444
Reposted fromLotte Lotte viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...