Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

moonka
12:32
7452 9eee 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
moonka
12:32
4907 9b13 500
Reposted frompampunio pampunio viapanimruk panimruk
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy

November 11 2019

moonka
00:44
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
00:44
moonka
00:43
moonka
00:42

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaslowemwsedno slowemwsedno
moonka
00:42
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
moonka
00:42
3553 f9f1 500
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf viapanimruk panimruk

November 02 2019

moonka
23:31
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
moonka
23:31

October 28 2019

20:28
moonka
20:28
9134 f719 500
Ja, Olga Hepnarova 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

October 26 2019

moonka
23:40
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo
moonka
23:22
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater
moonka
23:22

Wspólny sen jest chyba najbardziej intymnym doświadczeniem między dwojgiem ludźmi.
Niby nic wielkiego nie robisz, a jednak...

Bo czyż nie jest piękne to, 
że po prostu jesteś obok, 
że mogę czuć, jak Twoja klatka piersiowa unosi się przy wdechu i opada przy wydechu, 
słyszeć rytm Twojego serca,
obserwować najdrobniejsze drganie zamkniętych powiek
i scałować każdy lęk, gdy ujrzę na Twojej twarzy grymas, zwiastujący zły sen?

A najpiękniejszą świadomością czyż nie jest ta, że nawet w pochmurny majowy poranek obudzisz mnie uśmiechem, przeganiającym chmury? 
Bo jak tu wtedy być równie pochmurnym.

— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
moonka
23:22
Reposted fromshakeme shakeme

October 25 2019

moonka
23:06
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viaprzeblyski przeblyski
moonka
23:01
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
moonka
22:59
7275 7dd2
                            Prague, Czech Republic
Reposted fromipo ipo viajustmine justmine
moonka
22:56
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...